Takvinduer og snømåking

Styret påminner beboere om viktigheten av å fjerne snø og is rundt takvinduene for å unngå inntrengning av vann.

Mer informasjon om hvordan dette bør gjøres kan leses her: Takvinduer