Nye ordensregler?

Styret fremmer forslag til nye ordensregler på sameiermøtet 20. april. Innkallelse til sameiermøtet vil bli sendt ut over påske, men allerede nå kan du lese styrets forslag til nye ordensregler her.

Rapport vannlekkasjer i garasjeanleggene

Styret har engasjert Norconsult for å utarbeide teknisk rapport om årsaken til vannlekkasjer i garasjeanleggene. Rapporten slår fast at lekkasjene skyldes manglende membran på dekket og mangelfull tetting mot overganger. Les hele rapporten her.

Gebyr for vann og kloakk

Asker kommune sender i disse dager ut faktura for vann og kloakk. Om du er i tvil, det er kun gass og elektrisitet som faktureres over fellesutgiftene i sameiet.

I sameiet har vi egne vannmålere, og vi betaler derfor etter bruk. Kommunens standardsats for boliger på 60-200 m2 som ikke har egen vannmåler er for 2016: 9225 kr per år, basert på et beregnet forbruk på 250 m3.

Synes du at fakturaen du mottok var høy? Tips om hvordan du sjekker om noe lekker finner du her, og tips til hvordan du kan redusere forbruket finner du her.

Service på det utvendige gassanlegget

I ukene fremover vil Norsk Gassnett utføre service på det utvendige gassanlegget. Det er viktig at gass-skapene er tilgjengelige. Beboere har ansvar for å måke fram vei ved snøfall. Oppstart er tirsdag 8. mars.

Betaler du dobbelt til Canal Digital?

Sameiet inngikk som kjent en ny avtale med Canal Digital fra nyttår. Denne avtalen skal gi alle på Korpåsen et godt nett- og kabeltv-tilbud de neste tre årene. Avtalen koster som før rett under 300 kr/mnd, som ligger inne i husleien. Mer informasjon finner du i dette infoskrivet som ble delt ut til alle beboere i november 2015.

Den nye avtalen gir altså en mye høyere netthastighet enn før. Den hastigheten som nå ligger i standardavtalen skal holde til strømming i god kvalitet, og være tilstrekkelig for de aller fleste av oss. De som har spesielle behov kan som før kjøpe høyere hastighet som en tilleggstjeneste.

Styret anbefaler alle å logge seg inn på «Min side» hos Canal Digital, og kontrollere at dere ikke betaler for tilleggstjenester som dere med den nye avtalen ikke lenger har bruk for. Her kan det fort være mange hundrelapper å spare i løpet av et år.

Vi anbefaler også alle å teste netthastigheten sin på nettfart.no, som er et offentlig nettsted for måling av kapasitet på bredbåndslinjer. Her finner du også enkle tips om hva du selv kan gjøre for å øke hastigheten. Hvis du ikke får den hastigheten du betaler for har dette trolig med oppsettet i leiligheten din å gjøre. I så fall kan du selv ta kontakt med Canal Digital om dette.

Vi minner også om at man selv må aktivere de 15 selvvalgte tv-kanalene i avtalen inne på «Min side», hvis ikke får man bare de 35 kanalene som ligger inne i standardpakken.

Avfallssortering

Asker kommune melder om mye væske i matavfallsbeholderne våre. Styret minner om at melk, juice osv. skal helles i vasken, og at matolje skal kastes i restavfallet. Se forøvrig oppslag ved søppelrommene for mer informasjon om sortering av avfall.

Styret minner samtidig om at avfall ikke skal hensettes på utsiden av avfallshebolderne. Beboer er selv ansvarlig for å levere slikt avfall til Yggeset avfallspark.

Ved feilsortering eller hensetting av avfall, blir sameiet ilagt gebyr av kommunen. Styret håper å slippe å bruke fellesskapets penger på slike gebyrer.

Endelig ny nettside!

Velkommen til Korpåsen boligsameies nye nettsider! De gamle var for lengst utdaterte, og nå er endelig de nye på plass. Bruk litt tid på å gjøre deg kjent, og sendt oss gjerne tips om det er informasjon du søker som du ikke finner.