Avfallssortering

Asker kommune melder om mye væske i matavfallsbeholderne våre. Styret minner om at melk, juice osv. skal helles i vasken, og at matolje skal kastes i restavfallet. Se forøvrig oppslag ved søppelrommene for mer informasjon om sortering av avfall.

Styret minner samtidig om at avfall ikke skal hensettes på utsiden av avfallshebolderne. Beboer er selv ansvarlig for å levere slikt avfall til Yggeset avfallspark.

Ved feilsortering eller hensetting av avfall, blir sameiet ilagt gebyr av kommunen. Styret håper å slippe å bruke fellesskapets penger på slike gebyrer.