Gebyr for vann og kloakk

Asker kommune sender i disse dager ut faktura for vann og kloakk. Om du er i tvil, det er kun gass og elektrisitet som faktureres over fellesutgiftene i sameiet.

I sameiet har vi egne vannmålere, og vi betaler derfor etter bruk. Kommunens standardsats for boliger på 60-200 m2 som ikke har egen vannmåler er for 2016: 9225 kr per år, basert på et beregnet forbruk på 250 m3.

Synes du at fakturaen du mottok var høy? Tips om hvordan du sjekker om noe lekker finner du her, og tips til hvordan du kan redusere forbruket finner du her.