Rapport vannlekkasjer i garasjeanleggene

Styret har engasjert Norconsult for å utarbeide teknisk rapport om årsaken til vannlekkasjer i garasjeanleggene. Rapporten slår fast at lekkasjene skyldes manglende membran på dekket og mangelfull tetting mot overganger. Les hele rapporten her.