Vårdugnad 2016

Årets vårdugnad blir avholdt torsdag 28. april fra kl. 17.00. Dugnaden blir ledet av tunkontakten på tunet ditt.

Se forøvrig oppslag ved postkassene/på oppslagstavle for detaljer omkring dugnaden på ditt tun.