Tips til selvangivelsen!

Frist for innlevering av selvangivelsen er 30. april. Småbarnsforeldrene på Korpåsen bør passe på å få full uttelling fra foreldrefradraget, og det kan også være lurt å sjekke boligen din er registrert riktig. Jobber du i Oslo kan du ha rett på reisefradrag når du bor på Korpåsen.

Sjekk ut om du kan ha noe å spare innen fristen 30 april!