Kan du bidra med kunnskap om lading av elbiler?

Vil du være med på å finne fram til den beste og mest framtidsrettede løsningen for lading av elbiler i sameiet vårt? Les mer om saken under, og meld deg på. 

  1. april 2016 vedtok årsmøtet i sameiet å sette av 250.000 kroner til nye fordelingsskap for elbillading i garasjeanleggene. Hvert skap vil bli utstyrt med 12-13 kurser, som vil gjøre det mulig å lade like mange elbiler samtidig. Det vil vil være plass i skapene til 12-15 kurser til. Ved å legge opp til et system for strømfordeling, med laststyring av de enkelte ladepunktene/-boksene, vil lading av elbiler trolig kunne gjelde for samtlige parkeringsplasser i garasjeanleggene dersom det skulle bli behov for dette i fremtiden.

Styret legger opp til at vi skal kunne få bestilt fordelingsskapene nå i mai, samtidig som vi kommer frem til en beslutning om hvilke type ladebokser vi skal kunne tillate den enkelte elbileier å montere, slik at vi får et mest mulig fleksibelt og fremtidsrettet ladesystem for elbiler på Korpåsen. Systemet skal også imøtekomme de nye kravene til elsikkerhet og brannsikkerhet. Vi er dessuten opptatt av at kostnadene for den enkelte bileier ikke skal bli for høye, og det vil bli innhente tilbud fra installatører/leverandører for å få prisen ned.

Styret ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag, og har satt ned en hurtigarbeidende gruppe, som foreløpig består av Dag Thorkildsen fra Tun 3 og Stein Arne Bakken fra styret.

Vi ønsker å supplere denne gruppen med et par medlemmer til, og er på jakt etter noen som mener de kan bidra med gode innspill til valg av system/løsning for lading av elbiler. Vi ser for oss at elbilgruppen har ett til to møter frem til neste styremøte 1. juni.

Henvendelse snarest til:

Stein Arne Bakken
Korpåsen 77 B
Tlf. 922 56 358
sab@energibransjen.no