Ny vaktmester på plass

I vinter har vi i samarbeid med de tre andre sameiene her på Nordre Gullhella (Korpefaret, Korpeplassen og Norddalplassen), hatt en tilbudsprosses for å få på plass ny vaktmesteravtale. Valget er nå tatt, og Skaaret landskap AS blir ny vaktmester for sameiene.

Vaktmester startet opp arbeidet allerede denne uken (uke 23) og vil nå bli å se i sameiet vårt jevnlig framover. Vaktmester har en detaljert kravspesifikasjon og også kart som viser hvilke arealer som skal skjøttes. I startfasen vil vaktmester likevel være avhengig av innspill, slik at områder som skulle vært klippet ikke blir glemt, og motsatt. Alle innspill skal sendes på e-post til styret, som så formidler innspillene samlet til vaktmester.