Ønsker du å felle eller plante trær?

Ønsker du å felle eller plante trær på fellesarealene i sameiet? Sameiets retningslinjer sier at du må søke styret, og at naboene dine skal ha anledning til å uttale seg om tiltaket før det settes i gang. I påvente av sameiets skjøtselsplan blir det denne sommeren anledning til å søke om tiltak ved å sende en søknad pr. e-post til: styret@korpasen.no, innen 1. juli. Søknaden bør ha tittelen «Søknad om felling/planting av trær», og forøvrig inneholde:
 
– Hvilket tiltak man søker om (felling/planting)
– Hvor på tomten tiltaket ønskes gjennomført (f.eks. mellom tun 1 og 2), gjerne markert på et kart og med bilde.
– Om tiltaket gjelder et enkelt tre eller et større område (f.eks. et furutre eller et område med løvskog eller kratt)
– Hvorfor man ønsker å gjennomføre tiltaket (f.eks. utsikt/sol/skjerm)
– Søkers/søkernes navn og adresse

Fra 1. juli til 15. august vil søknader som har kommet inn gjøres tilgjengelig på sameiets nettside, slik av naboer kan uttale seg om tiltaket. Frist for uttalelser er 15. august. Styret vil behandle søknadene på første styremøte etter 15. august. Blir godkjenning gitt, er seksjonseier selv ansvarlig for å utføre og bekoste tiltaket. 
Om søknaden gjelder tiltak på eiendom tilhørende huseierforeningen, vil styret fremme ønsket for de andre sameiene i huseierforeningen.