Farlig varmtvannsbereder?

Har du gjennom media fått med deg advarslene angående varmtvannsberedere fra OSO Hotwater? Produsenten vil i løpet av sommeren sende ut et brev til alle landets husstander hvor de varsler om problemet som har vært opplevd med overoppheting i berederens elektriske tilkobling. Under finner du et par alvorlige, men aktuelle nyhetssaker:
Advarer mot varmtvannsbereder etter dødsbrann
Fortsatt rundt 11.000 brannfarlige varmtvannsberedere i norske hjem

Styret ber alle beboere kontrollere at varmtvannsberederen i egen leilighet ikke er berørt av problemet. Det er varmtvannsberedere produsert mellom 2009 og 2011 som kan utgjøre fare. Liste finnes på produsentens hjemmeside, samt info om hva du skal gjøre dersom du er berørt.