Høringsperiode felling/planting av trær

Tidligere denne sommeren, i påvente av skjøtselsplanarbeidet, ble det åpnet for at beboere som ønsker å plante eller felle trær på fellesarealene i sameiet, kunne søke styret om dette som en prøveordning for denne sommeren. Mer om dette finner du her.

Det ble informert om at innkomne søknader ville bli gjort tilgjengelig på sameiets nettside, slik at naboer kan få mulighet til å uttale seg om de foreslåtte tiltakene, før styret behandler søknadene. Søknadene styret har mottatt kan leses under.

Dersom du ønsker å uttale deg til ett eller flere at de foreslåtte tiltakene, send en e-post med tittel «Innspill felling/planting av trær» til styret@korpasen.no, innen 15. august.

Innkomne ønsker:

Ønske om felling av løvtrær mellom tun 1 og barnehagen

Hei sender denne igjen siden den stagnerte i 2014. Håper dette kan ryddes opp i, det ser naturligvis enda mer gjengrodd ut her i dag 2 år etterpå.


Mvh Monica


Hei, da har jeg tatt litt bilder ute av tre jeg synes vi bør fjerne. Denne mailen er også sendt til mine nærmeste naboer (bare ikke de i 19a da jeg ikke har mailadresse), jeg tror vi alle er enige men har bedt om tilbakemeldinger. Jeg vet bla at et av treene er det noen som synes er sjarmerende, men jeg synes likevel det må bort for å åpne opp så det blir lysere inn mot tunet og at alle brukere av tunet skal få litt mer utsikt. Jeg har ikke tatt med noen trær mot tun 2, der må vi ha en dialog mellom tunene. Jeg vet det er en bjørk som tar veldig mye sol for oss i 19, 21 og 23, men det kommer jeg tilbake til. Men først, de treene det gjelder er (har merka med rosa tråd):


Bilde 039 er den stygge store furua på utsiden av barnehagen ved lekestativet. Denne er for det første veldig stygg da den er kuttet i toppen, i tillegg skjermer den for all sjøutsukt fra trappeveranda for alle oss på oversiden. I tillegg skjermer den for utsikt til soltoppen og barnehagen (for oss som har barn vi vil følge litt med på når de er der).


Bilde 040 er et løvtre litt i samme område, det tar også masse utsikt til hav og soltoppen. Samt at det hindrer lys inn og utsikt ut fra tunet.


Bilde 038 er det treet som ser dødt ut som de fleste av oss synes er stygt (men noen synes er sjarmerende J ), jeg synes vi bør ta dette da vi trenger å få åpne opp litt der, det er ikke så mange tre man kan ta der men jeg stemmer i alle fall for å få det litt luftigere der.


Generelt er det viktig å unngå tett skog da det lett blir yngleplass for sneglene..


Med vennlig hilsen / Kind regards  Monica G Tvervaag

Ønske om felling av løvtrær mellom tun 1 og tun 2

Hei, sender også denne igjen. Vi 3 ytterst som har hage mellom tun 1-2 (nr 19, 21 og 23) har mistet ettermiddagssolen store deler av sommeren. Det er den store Bjørka midt på bildet, egentlig er det 2 bjørker etter hverandre. De ligger bak nr 25. Vi ønsker felling av disse evt. kraftig redusering.


Mvh Monica G Tvervaag,

korpåsen 21b. 

Ønske om felling av løvtre mellom tun 2 og tun 3

Hei. Vi ønsker å få felt et løvtre mellom tun 2 og tun 3. Treet står midt mellom tunene, og tar utsikten for de fleste her.

Mvh. Knut Hellman

Ønske om planting av trær på tun 3

Hei,  på tun 3 ønsker vi å plante et epletre og 2 plommetrær.  Vi har tenkt å ha dem på felles hagen ved siden av nye sandkassa (epletre) og mot garasjer.  Det blir hyggelig å få litt skyggen når de vokser opp.

Tusen takk


MVH Alessandra (87B) og Linda (85B)

Ønske om felling av trær mellom tun 5 og ungdomsboligene

Søknaden gjelder området i skråningen mellom tun 5 og ungdomsboligene. Området består hovedsakelig av tett løvskog/kratt.


Det ble for ca 2 år siden hugget mye i den samme skråningen nedenfor tun 4 og nedover mot tun 5 Det søkes om å sluttføre fellingen/oppryddingen som allerede er påbegynt slik at områdene blir noenlunde like og det blir lysere og mer åpent langs gangstien som mange benytter seg av.


Det har i de siste årene vokst svært mye og tett i dette området og felling/uttynning/opprydding vil gi et lysere og åpnere inntrykk for oss som bor her.


Med vennlig hilsen

Pia Simensen Korpåsen 145A

Ønske om felling av trær mellom tun 5 og Gullhella barne- og familiesenter

Hei!


Da vi skulle kjøpe leilighet, ABBL reklamerte med salg av utsikt leiligheter på Korpåsen, men siden kjøpet i 2003, mye av utsikten har forsvunnet i løpet av 13 år, fordi både bartre og løvtre mellom tun 5 og barnevern senteret har vokst. Dette gir mindre sol for barnevern senteret og mindre utsikt for tun 5.


Med vennlig hilsen

Mahmoud Assadi


Vedlegg