Klart for lading av elbiler

De nye fordelingsskapene som skal gjøre det mulig å dekke behovet for elbillading i garasjeanleggene er nå på plass, så seksjonseiere kan nå søke om å få sette opp ladepunkt .

Seksjonseiere som allerede har søkt om å få sette opp ladepunkt, skal ha fått beskjed om at styret har innvilget deres søknad. Om du ikke har mottatt en slik melding, ber vi om at du sender inn søknaden på nytt, så vil den bli behandlet umiddelbart.

Styret har bestemt at ladingen av elbiler i garasjeanleggene skal skje i henhold til den nye installasjonsnormen i NEK 400 (fra 2014) for prosjektering og utførelse av ladepunkt for elektriske kjøretøy med ladeløsningen ”Mode 3 – type 2”, blant annet med jordfeilbryter av type B. Dette av hensyn til sikkerheten for lading av elbiler i garasjeanlegg.

Styret ønsker også at systemet skal være forberedt for laststyring, slik at dagens kapasitet til det elektriske anlegget i garasjene skal kunne gi lading til elbiler på samtlige parkeringsplasser dersom det blir behov for det.

Disse forutsetningene har vært bestemmende for valget av ladeboks. Den skal være av typen Salto 572, og monteringen av ladeboksen og kablingen frem til fordelingsskap i garasjeanlegget skal utføres av Ørnulf Wiig Installasjon AS, som sameiet har inngått avtale med.

Utgiftene med anskaffelse og installasjon bekostes av seksjonseier, som i tillegg skal betale kr. 2200 til sameiet for andel av fordelingsskapene med kurser, kWh-teller etc. Det vil bli sendt faktura på dette beløpet i forbindelse med tillatelsen til å sette opp ladepunkt.

Dersom det blir behov for å installere flere enn de 10-13 ladepunktene i hvert garasjeanlegg som kapasitet til det elektriske anlegget begrenser seg til, vil styret måtte vurdere om kostnaden for en laststyringsenhet i fordelingsskapet skal fordeles på de enkelte seksjonseierne som har og vil få ladebokser på parkeringsplassene.

Sameiet har inngått avtale med Ørnulf Wiig Installasjon om levering og montering av Saltoboks 572 standardversjon 1531508, til kr. 7000 eks. mva. I tillegg kommer kabling fra fordelingsskapet til ladeboksen. Forutsetningen for denne prisen er at monteringen kan skje etter bestilling av minst fem ladebokser om gangen. Den enkelte seksjonseier står fritt til å inngå avtale med installatøren om særskilt montering.