Hvordan bruke redningslinen?

Vel møtt til tunsamling om brannsikring 15. september

Mange som bor i de øverste etasje i leilighetene på Korpåsen er usikre på hvordan de skal bruke redningslinene. Det er også behov for informasjon om brannforebygging og hvordan man skal opptre hvis det brenner.

Dette er bakgrunn for at styret i sameiet har tatt initiativet til en tunsamling om brannsikring torsdag 15. september kl. 17.30 øverst på Tun 3, ved sandkassen.

Alexander Colle fra Asker og Bærum Brannvesen vil orientere om brannsikring, blant annet med utgangspunkt i de bygningsmessige forholdene i leilighetene på Korpåsen.

Deretter blir det demonstrasjon av redningslinen Parat av Tord Hoftvedt-Sjursen fra Trygg & Sikker AS, som er leverandør av linen. Det vil skje fra verandaen i annen etasje fra en av leilighetene øverst i Tun 3. Det vil også bli anledning for beboere å prøve redningslinen og fire seg ned.

Redningslinen skal ikke henge ute 

Flere beboere har plastboksen med redningslinen hengende på veggen utenfor soverommet i 3. etasje. Produsenten av linen opplyser at boksen ikke skal oppbevares ute, den skal være innendørs.  Boksen er ikke tett, det kan komme fukt inn og føre til at trinsen irrer, i verste fall at linen blir svekket og ikke vil virke som den skal.

Hoftvedt-Sjursen vil vise hvordan man får åpnet boksen og tatt ut trinsen for å sjekke om den er begynt å irre, og om redningslinen i så fall lar seg reparere eller må skiftes ut med en ny. Dette er den enkelte seksjonseiers ansvar.

Styret oppfordrer beboere til å ta med seg redningsliner de frykter kan være skadet etter å ha vært oppbevart ute, så vil vi så langt det er mulig, gi bistand til å få sjekket om linen er i orden.

Bedre Telenor-dekning på Korpåsen

Til informasjon: Telenor har satt opp nye sendere på Gullhella sykehjem. Disse er nå operative og skal gi bedre Telenor-dekning på hele Korpåsen.

Vurderer du å bytte telefonabonnement skal det altså ikke lenger være nødvendig å styre unna operatører som benytter seg av Telenor sitt nett.