Nye retningslinjer for utvendige tiltak?

I henhold til de nye ordensreglene som ble enstemmig vedtatt på sameiermøtet denne våren, er det nå styrets oppgave å fastsette retningslinjer for utvendige tiltak. Styret har utarbeidet et forslag til nye retningslinjer, og inviterer til innspill. Vi håper du vil ta deg tid til å se over forslaget, og melde tilbake på epost til styret innen mandag 7. november hvis du ser noe som bør endres.

Målet med de nye retningslinjene er å gi klare og konsise føringer på hva man som seksjonseier kan gjøre utenfor sin egen dørterskel. Dette vil forenkle søknadsprosessene for seksjonseierne, lette styrets arbeid, og frigjøre kapasitet til å jobbe med spørsmål som har større betydning for sameiet.

Så snart denne høringsrunden er gjennomført vil de nye retningslinjene bli publisert på nettsiden og tre i kraft.

Forslaget til nye retningslinjer for tiltak utendørs finner du her:
Styrets forslag til nye retningslinjer for utvendige tiltak

De gjeldende retningslinjene finner du her.