Strøm- og gassavlesning

Alle skal nå ha fått informasjon i postkassen fra ABBL, om strøm- og gassavlesning. Fristen for avlesning av målerstand er tirsdag 28. februar. Vi minner om at det er M3, og ikke Mn3, som skal leses av for gass.

Visste du at gasspeisen kan styres på tid?

De fleste av oss bruker gasspeisen som hovedkilde til oppvarming. Mange bruker termostaten i fjernkontrollen, slik at peisen gir jevn og behagelig varme, men man kan også stille inn peisen slik at den automatisk slår seg på en periode på morgenkvisten og en på ettermiddag/kveld. Dermed kan du få varmet opp til du står opp og til du kommer hjem etter jobb eller skole. Bruksanvisningen finner du her.

Husk at minst en av luftespaltene over vinduene alltid må stå oppe for å unngå undertrykk i leiligheten. Dette er viktig for at gasspeisen skal virke som den skal.