Sameiermøte onsdag 29. mars

Årets sameiermøte blir onsdag 29. mars, på Oslofjordmuseet i Vollen. Saker til møtet må meldes inn innen torsdag 23. februar. Se her for mer om dette.