Strøm- og gassavlesning

Alle skal nå ha fått informasjon i postkassen fra ABBL, om strøm- og gassavlesning. Fristen for avlesning av målerstand er tirsdag 28. februar. Vi minner om at det er M3, og ikke Mn3, som skal leses av for gass.