Endret tidspunkt vårfeiing!

Viktig beskjed: Vårfeiing framskynnes til torsdag 30. mars!

Sørg for å flytte bort biler/tilhengere/annet fra garasjetaket og carportene på taket i god tid før torsdag kl. 09.00. Parkerer du langs veien, er det fint om du setter kjøretøyet på motsatt side av fortauet, slik at feiebilen kommer til der den skal. 

Vårfeiing fredag 31. mars

Vårfeiing blir gjennomført fredag 31.mars. med oppstart ca. kl. 09.00. Sørg for å flytte unna biler, tilhengere og annet som er til hinder på garasjetakene, i god tid før oppstart, slik at resultatet av feiingen blir best mulig. Det vil ikke bli feid inne i garasjene, så her kan bilene bli stående.

Viktig informasjon om nettleieskjema

Alle beboerne har lørdag 25. mars fått et skriv fra styret lagt i sine postkasser. Det gjelder det elektriske anlegget i leiligheten.

Du har mottatt et såkalt nettleieskjema som skal fylles ut og leveres i postkassen til styremedlemmet på tunet ditt.

Bakgrunnen er at vil bli slutt på ordningen med fellesmåling av det samlede strømforbruket, der sameiet er direkte kunde mot Hafslund og forbruket fordeles internt på den enkelte leilighet basert på kWh-verdier fra måleren i sikringsskapet. Som følge av at samtlige strømforbrukere her i landet skal få installert såkalte smarte målere (AMS-målere) innen 1. Januar 2019, vil den enkelte seksjonseier/leietaker på Korpåsen få et direkte kundeforhold til nettselskapet.

I den forbindelse trenger Hafslund Nett en bekreftelse – en bestilling av nettleie – for den enkelte leilighet. Den som skal betale strømregningene, fyller ut nettleieskjemaet dere har fått. I seksjoner der det er et leieforhold, er det leietaker, ikke seksjonseier, som skal fylle ut skjemaet.

I informasjonsskrivet som er vedlagt skjemaet, er det gjort nærmere rede for hvorfor og hvordan dette skal gjøres. Utfyllingen er enkelt og går raskt.

Det er viktig at vi får inn skjemaer fra samtlige leiligheter, og at dette blir gjort så snart som mulig, helst nå i helgen, og senest innen onsdag 29. mars.

Utfyllende informasjon finnes på skrivet i postkassen.

Du kan også laste ned det aktuelle skjemaet her: Nettleieskjema

Korpåsen i Budstikka

Som flere nok har sett har vi preget forsiden i Budstikka med hovedoppslaget i papiravisen to ganger nå i vinter.

Skolekretser
Den første saken gjaldt kommunens strategi for skoledekning, som la opp til at boligfeltet vårt skulle flyttes fra skolekretsen til Blakstad skole til Bondi. Etter at vi ikke nådde frem med våre innsigelser på andre måter, tok vi i samarbeid med Gullhella vel saken opp med Budstikka. Saken havnet som hovedoppslag på forsiden.

Dette førte til at et samlet kommunestyre snudde tvert i siste liten. Vedtaket i kommunestyret løser alle våre problemer med strategien. Det ble et mindre oppslag i Budstikka om det også. Med det skulle planene om å gi våre unger 1,2 km skolevei langs Røykenveien i eksosen fra morgenrushet være lagt døde i overskuelig fremtid. Stor takk til alle som stilte opp i Budstikka og på kommunestyremøtet.

Garasjesaken
Den andre saken gjelder garasjesaken vår. Her ble styret kontaktet av Budstikka som hadde funnet frem til saken i tingrettens papirer. Vi stilte opp til intervju mandag kveld. Fremstillingen ble ikke akkurat som vi helst ønsket, men vi mener likevel saken med ABBLs tilsvar gir et greit bilde av konflikten. Så får vi bare håpe vi vinner frem med vårt syn i rettsaken i mai.

Bil stålet

En låst bil ble stålet fra et av garasjeanleggene våre i uke 8. Styret ønsker å minne alle på å følge med på at ukjente ikke kommer inn i garasjen når du selv kjører inn eller ut. Husk også å følge vanlige forholdsregler som å holde bilen låst og å ikke legge igjen verdisaker i bilen.