Korpåsen i Budstikka

Som flere nok har sett har vi preget forsiden i Budstikka med hovedoppslaget i papiravisen to ganger nå i vinter.

Skolekretser
Den første saken gjaldt kommunens strategi for skoledekning, som la opp til at boligfeltet vårt skulle flyttes fra skolekretsen til Blakstad skole til Bondi. Etter at vi ikke nådde frem med våre innsigelser på andre måter, tok vi i samarbeid med Gullhella vel saken opp med Budstikka. Saken havnet som hovedoppslag på forsiden.

Dette førte til at et samlet kommunestyre snudde tvert i siste liten. Vedtaket i kommunestyret løser alle våre problemer med strategien. Det ble et mindre oppslag i Budstikka om det også. Med det skulle planene om å gi våre unger 1,2 km skolevei langs Røykenveien i eksosen fra morgenrushet være lagt døde i overskuelig fremtid. Stor takk til alle som stilte opp i Budstikka og på kommunestyremøtet.

Garasjesaken
Den andre saken gjelder garasjesaken vår. Her ble styret kontaktet av Budstikka som hadde funnet frem til saken i tingrettens papirer. Vi stilte opp til intervju mandag kveld. Fremstillingen ble ikke akkurat som vi helst ønsket, men vi mener likevel saken med ABBLs tilsvar gir et greit bilde av konflikten. Så får vi bare håpe vi vinner frem med vårt syn i rettsaken i mai.