Viktig informasjon om nettleieskjema

Alle beboerne har lørdag 25. mars fått et skriv fra styret lagt i sine postkasser. Det gjelder det elektriske anlegget i leiligheten.

Du har mottatt et såkalt nettleieskjema som skal fylles ut og leveres i postkassen til styremedlemmet på tunet ditt.

Bakgrunnen er at vil bli slutt på ordningen med fellesmåling av det samlede strømforbruket, der sameiet er direkte kunde mot Hafslund og forbruket fordeles internt på den enkelte leilighet basert på kWh-verdier fra måleren i sikringsskapet. Som følge av at samtlige strømforbrukere her i landet skal få installert såkalte smarte målere (AMS-målere) innen 1. Januar 2019, vil den enkelte seksjonseier/leietaker på Korpåsen få et direkte kundeforhold til nettselskapet.

I den forbindelse trenger Hafslund Nett en bekreftelse – en bestilling av nettleie – for den enkelte leilighet. Den som skal betale strømregningene, fyller ut nettleieskjemaet dere har fått. I seksjoner der det er et leieforhold, er det leietaker, ikke seksjonseier, som skal fylle ut skjemaet.

I informasjonsskrivet som er vedlagt skjemaet, er det gjort nærmere rede for hvorfor og hvordan dette skal gjøres. Utfyllingen er enkelt og går raskt.

Det er viktig at vi får inn skjemaer fra samtlige leiligheter, og at dette blir gjort så snart som mulig, helst nå i helgen, og senest innen onsdag 29. mars.

Utfyllende informasjon finnes på skrivet i postkassen.

Du kan også laste ned det aktuelle skjemaet her: Nettleieskjema