Endret tidspunkt vårfeiing!

Viktig beskjed: Vårfeiing framskynnes til torsdag 30. mars!

Sørg for å flytte bort biler/tilhengere/annet fra garasjetaket og carportene på taket i god tid før torsdag kl. 09.00. Parkerer du langs veien, er det fint om du setter kjøretøyet på motsatt side av fortauet, slik at feiebilen kommer til der den skal.