Lek på parkeringsarealer

Nå begynner temperaturen endelig å bli mildere, og det blir mer og mer liv på tunene. Har du barn, husk å fortelle dem at garasjen og parkeringstakene ikke er lekearealer. Forklar også at parkerte biler må få stå i fred og ikke er til å leke med.