Viktig beskjed om parkering tun 5!

Det har vært en misforståelse angående oppstart av utbedringsarbeidene på garasjeanleggene. Entreprenøren starter arbeidet i dag, og alle biler på garasjetaket til tun 5 må flyttes innen midnatt i dag mandag 24. april. Styret beklager kort frist!

Oppslag blir hengt opp på tun 5, og vi oppfordrer samtidig naboer om å informere hverandre. Flytting av biler gjelder altså kun biler på taket av tun 5.

Ved spørsmål, kontakt styreleder Wilhelm Kavli, tlf: 400 42 448