Viktig angående garasjeutbedringen

Styret har fått et par henvendelser fra beboere som opplever drypp fra garasjetakene som nå utbedres. Det drypper ned på biler som står parkert inne i disse garasjene. Inntil membran og asfalt er på plass på garasjetakene, kan man oppleve dette med været vi har om dagen. Da væsken som drypper kan være etsende og gi lakkskader, ber vi alle beboere som parkerer i de aktuelle garasjene, om å parkere langs veien i stedet. Det vil bli hengt opp oppslag ved garasjene om dette.