Høringsperiode planting/felling av trær 2017

Tidligere denne sommeren, i påvente av ferdigstillelse av skjøtselsplanen, åpnet styret for at beboere som ønsker å plante eller felle trær på fellesarealene i sameiet, søker styret om dette. Mer om dette finner du her.

Det ble informert om at innkomne søknader ville bli gjort tilgjengelig på sameiets nettside, slik at naboer kan få mulighet til å uttale seg om de foreslåtte tiltakene, før styret behandler søknadene. Søknadene styret har mottatt kan leses under. Om du har sendt inn et innspill, og ikke finner det på listen under, ta kontakt.

Dersom du ønsker å uttale deg til ett eller flere at de foreslåtte tiltakene, send en e-post med tittel «Innspill felling/planting av trær» til styret@korpasen.no, innen 15. august. Har du spørsmål knyttet til noen av tiltakene, kontakt beboeren som har sendt søknaden direkte.

Innkomne ønsker:

Ønske om fjerning av stubbe og planting av busker mellom tun 1 og tun 2

Hei,

Dette gjelder bjørketre som ble tatt ned på dugnadsdagen i våres (mellom tun1 og tun2). Fortsatt står nederste del av stammen og ønsker jeg etter at den blir tatt bort også. Er meget sjenerende fra mitt stuevindu.


Jeg ønsker samtidig å be om lov til å plante et par syrener på dette stedet (der bjørketreet sto). Det for å skjerme innsyn i hagen min fra leilighetene ovenfor.


Med vennlig hilsen,

Hugrún Óladóttir

Korpåsen 25b

Ønske om felling av trær mellom tun 1 og tun 2

 Til Styret i Korpåsen Boligsameie.

Vedr. Søknad om felling av trær


Vi ønsker å felle trær på tomten mellom tun 1 og tun 2 i samsvar med følgende beskrivelse. Se også vedlagte bilder:


1. Felling av løvtre ved siden av furu utenfor nedre del av husrekke på tun 2 (leilighetene 47/49) samt fjerning av de nederste grenene på furua.


2. Løvkrattet til høyre for overnevnte trær vokser utrolig fort hvert år og må trimmes på toppen.


3. Den store furua midt i feltet mellom tun 1 og tun 2 er omgitt av flere store løvtrær som totalt stenger utsikten mot sjøen. Disse løvtrærne ønskes fjernet.


Ett av de positive kriteriene ved kjøp av leiligheten vår i 2002 var den fine utsikten mot Oslofjorden. Denne utsikten er i disse 15 årene nesten totalt forsvunnet. Styreformann Kavli var på vår balkong i fjor vår og sa seg enig i at dette måtte man selvfølgelig gjøre noe med.


Vi håper på en seriøs behandling av denne saken.


Med hilsen

Astrid og Tor Halvorsen

Korpåsen 33A 

Ønske om felling av trær mellom tun 1 og tun 2

 Hei.

Vi ønsker å søke om å få felt noen trær/busker mellom tun 1 og 2, spesielt foran huset med husnummer 45 og 47. Foran dette huset er det en stor ansamling av høye furuer, et par lange, stygge eiker og en kjempestor og kraftig bjørk. Når man står oppe i Ringveien og skuer utover Korpåsen, ser man at absolutt ingen hus har en så tett skog foran huset som vi har.. Trærne stenger rett og slett for solen. Vi ble i 2015 eller 2016 bedt om å merke de trær vi ønsket å få ned, noe som ble gjort, men denne merkingen er tydeligvis tatt bort og ingenting skjedde. Nå håper vi endelig noe skjer. Spesielt ønsker vi å få bort de strantne eikene, som heller ikke ser friske ut i toppen. Det bør også tynnes i furusamlingen. Et stort hasselkjerr er i ferd med å vokse «til himmels» og kan bli et problem, da slikt vokser ca en meter i sesongen.


Mvh

Karin og Karl Edv. Gulliksen

Korpåsen 45 A

1386 Asker

Ønske om felling av trær mellom tun 1 og tun 2

 Vi ønsker felling/tynning av et tett buskas/kratt mellom tun 1 og tun 2. Her er det veldig tett med trær samlet på et lite område. Det gjør ar det blir veldig mørkt og fuktig her. Alle disse trærne/krattet har vokst veldig i løpet av de 9 årene vi har bodd her og burde vært tynnet for lenge siden.


Mvh

Liv Karin Knutsen

Korpåsen 27 B

Ønske om felling av trær mellom tun 1 og tun 2


Søker tiltak om felling av trær mellom Tun 1 og Tun 2.

Tiltaket gjelder trær i et større område. De lovte opprydding ved kjøp i 2002, ble ikke utført. Rusketrærne har vokst og vi ser resultatet, med et gløtt av utsikt.


Viser til min mail 14.august 2016.

Fra husvegg venstre side fra min balkong.

Stort furutre, løvtrærne omkring, må bort.

Bjerketre er skjeft opp fra roten, sees etter løvfall, heller mot Tun 1,ligger på neste tre i vindvær. Bør bort!

Likeså furuen med grå topp, i år også med grå grener,bør bort.

Klyngen med trær ved bjerken, kan også fjernes og enden på Tun 1, har fortsatt skjerming.

Sender bilde fra min iphone


Takk til styret,med en aktiv leder, som har åpnet en viktig sak.


Vennlig hilsen Tone Hornnæss Schjetne

Korpåsen 37C Flyttet inn 4. juli 2002. 

Ønske om felling av trær mellom tun 1 og tun 2

 Søker med dette om felling av trær og busker.


Tiltaket ønskes gjennomført mellom tun 1 og tun 2 og i området foran nr. 39 til 47.


Tiltaket gjelder mesteparten av løvtrærne og krattet av løvskog som har fått vokse opp gjennom årene som er gått siden vi kjøpte vår leilighet i 2003.


Sjøutsikten som var en avgjørende faktor for å velge å bo i Korpåsen, er nå i ferd med å forsvinne og vil forsvinne helt dersom ikke tiltak settes i verk.

Dette vil klart forringe eiendommens verdi.

Bartrærne er til liten/ingen sjenanse, det samme gjelder det største bjørketreet som står på dette området. Det øvrige er for en stor del busker og kratt.

Fra vår leilighet begrenser dette buskaset heller ikke innsyn til uteplassene på tun 1, men er til sjenanse for oss,


Søkere: Dagny og Steinar Daltveit, Korpåsen 35C  

Ønske om felling av trær mellom tun 1 og tun 2

 Til Styret


Søknad om å felle trær i «hage» og mellom tun 1-2 og barnehage (søknadsfrist 10.7.17)


Vi ønsker å felle 4-5 fure trær (bilde 1/bilde2) som delvis står i «vår hage» /mellom tun 1 og 2 (2 furu) og 2-3 furu som står mellom tun 1 og barnehagen (se vedlagte bilder).


Hovedgrunn for ønske om felling er at det er umulig å få til en grønn plen hos oss med 6 svære furu på vår lille hageflekk, og at de «bøsser» en del på vår terrasse (gjelder hage furu). Vurdering av hvilke av furuene som evt bør felles i hagen, kan vi gjerne diskuter.


Søknaden gjelder også utsikt mellom tun 1 og barnehage.


Vil si at det på dette «lille» området som jeg beskriver, står ganske mange og store furutrær.


Mvh Nina og Rune Tufte,

Korpåsen 19B 

Ønske om felling av trær mellom tun 3 og tun 4

Hei,


Jeg ønsker veldig gjerne felling av trær mellom tun 3 & 4.


Overtar leilighet 99A og trærne som bak ved terrassen i skråningen mellom tun 3 og 4 vil ta veldig mye ettermiddagssol, så helst ønsker jeg hvertfall å fjerne de tetteste trærne og kanskje ta litt av toppene på resten om mulig :) Og tynne ut den flekken litt hadde vært veldig fint 😊


Navnet mitt er Mirna Haukaas og overtar leiligheten 99A fom. 25 August :)


Håper det lar seg ordne uten for mye klager.

Ha en fortsatt fin dag.


Mvh,

Mirna Haukaas 

Ønske om felling av trær mellom tun 3 og tun 4

 Hei


Jeg ønsker at det «ryddes opp» i trærne mellom leilighet nr. 99A og nr. 97A dette pga. ettermiddagssolen. Noen kan sikkert felles mens noen kan man jo «frisere» toppen på. Det begynner å se ut som en liten skog der og jeg merker stor forskjell fra når jeg flyttet inn for 3 år siden.Med vennlig hilsen

Corinna auf der Heide

Mobil: +47 90165678 

Ønske om felling av trær mellom tun 3 og tun 4

 


Vi viser til publikasjon på boligsameies nettside vedr. ønske om felling av trær og busker, og vil komme med følgende ønsker og kommentarer:


Vedlagt finner dere et flyfotokart over vegetasjon mellom Tun 3 og Tun 4 + «kollen».

Vedlagt Pdf bilde 1 : Over flere år har det grodd igjen mot vest og det resulterer i at flere av leilighetene inklusiv oss, ikke vil ha glede av den korte perioden ettermiddagssol som er på den siden av Tun 3 boligene.

Vedlagt Pdf bilde 2 : Dette er utsikten vi har fra balkong mot Nord ( Tun 4 ) viser 3 furuer har fått gro opp og vil om maks 3 år begynne å stenge for lyset og utsikt mot himmelen den veien.

Vedlagt Pdf bilde 3 : På bilde ser dere at alt av utsikt mot fjorden ( øst ) fra vår uteplass nede i U.etg. har tilnærmet grodd igjen. Vi hadde fjordutsikt når vi flyttet inn i 2004 hvor det var plassert en hyggelig benk som kunne benyttes for «panoramautsikt».


Generelt sett har det mellom Tun 3 og Tun 4 ikke blitt foretatt nødvendig / tilstrekkelig hogst i mange år ( minst siden 2007 ).Et godt eksempel som bør være retningsgivende for all vegetasjon mellom tunene, er området mellom Tun 2 og Tun 3.Her er det åpent engpreget område med noen «tuntrær».


Vi tror det et generelt ønske om maks utsikt , luft og lys blant beboerne.Det er flotte muligheter for barn og unge til å oppsøke og utforske skogsområder «rett over veien» + i nærmiljøet generelt.Derfor er det helt unødvendig med «en hundremetersskog» mellom tunene. Ingen har vel flyttet til toppen av Korpåsen for å bo i skogen.Derfor oppfordrer vi styret til å gi tillatelse og sørge for nødvendig hogst, slik at området mellom Tun 3 og 4 , blir som området mellom Tun 2 og 3.Og ikke minst bør det snauhogges på den lille kollen som tar fjordutsikt for flere mot Oslofjorden. ( Bilde 3 )


Med vennlig hilsen


Anne M. Presthus og Dag Thorkildsen

Korpåsen 81 A. 

Ønske om fjerning av busker ved enden av tun 4

 Hei


Forrige beboer i nr. 109 A på tun 4 plantet noen furubusker på fellesområdet langs stien. Disse har vokst seg så pass store at de ødelegger utsynet mot sjøen. Derfor hadde det vært til stor glede om de blir kuttet eller helst fjernet.


Mvh

Reidun Stenvaag 

 

Ønske om felling av tre mellom tun 4 og 5

Vi melder med dette inn ønske om å få ta ned en liten/mellomstor eik i annen rad sett fra grusstien mellom Tun 4 og Tun 5, på motsatt side av stien fra det sørligste hjørnet på Korpåsen 145A. Treet vil bli merket i dag.


Bakgrunnen er ønsket om å etablere en bedre sti fra grusstien og ned. Dagens sti er bratt, og ender ut mellom bilene på Korpeplassens parkeringsplass. Ut fra trafikksikkerhetshensyn er dette en dårlig løsning, særlig for skolebarn uten følge som fort kan bli oversett på en parkeringsplass.


Vi ønsker å etablere en sti som begynner på grusstiens laveste punkt melom Tun 4 og Tun 5, og som ender ut på fortauet ovenfor innkjørselen til Korpefaret. Målet er at stien etterhvert skal bli farbar med sykkel og med barnevogn. Vi mener det er realistisk. På litt sikt vil stien kunne bidra til å redusere gjennomgangstrafikken på Tun 5.


Dette er en stiforbindelse vi tidligere har diskutert i styret, etter flere spørsmål fra beboere på Tun 4. Stien ligger i reguleringsplanen, og styret i Korpeplassen Boligsameie har sagt seg positive. Vi har i går ettermiddag laget et utkast til trase i terrenget, uten å fjerne trær eller bregner. Det viser seg at det kun er dette ene treet som står i veien for den traseen vi mener vil være den beste.


Eiken står klemt mellom en noe større eik og en stor hassel, slik at det er sannsynlig at den uansett ville gå i forbindelse med den forestående tynningen av området i henhold til kommende skjøtselsplan. Det skulle likevel være enkelt å ta treet ned uten å skade øvrig vegetasjon. Vi kan lett gjøre det selv. Det blir ingen utgifter for sameiet til bortkjøring eller annet. Stammen vil komme til nytte til stien.


Dette er for øvrig ett av de trærene som seksjonseier i 145A tidligere har meldt inn ønske om å ta ned.


For flere beboere på Tun fire

Sarah Netz – tunkontakt

Kristoffer Gillebo – assisterende tunkontakt

Reidun Stenvaag – tunrepresentant i styret

Jan Wilhelm Kavli – tunrepresentant i styret


Beste hilsener

Jan Wilhelm Kavli

Korpåsen 109 B

1386 Asker 

Ønske om felling av trær mellom tun 4 og tun 5

 Søker om felling av fire furutrær mellom tun 4 og 5, da disse skjermer for utsikten mot havet.


Med vennlig hilsen

Jeanette Labourée

Korpåsen 115 b

 

Ønske om felling av trær mellom tun 4 og tun 5

Furu/ hassel og eik sloss om plass mellom tun 5 og 4 utenfor min leilighet. Mulig en eller to furu må vike.


Arvid Aarre

Korpåsen 137 A

Ønske om planting av tre mellom tun 4 og tun 5

 Hei!


Takk for din mail 26.06.2017 hvor vi, naboer i Korpåsen 145A og 145B ønsker plantet et furutre til erstatning for treet som dessverre døde. Der vi foreslår plantet 1 – ett – nytt furutre er det en naturlig jordvoll (bilde1 / bilde2 / bilde3). Om du ser nærmere på markeringen på de 2 siste bildene, ser du at treet kommer lengre ut fra hekken til naboer i 1. etg., tun 4 enn andre plantede furutrær. Det bør derfor ikke bli til genanse. Dessuten er det ikke ettermiddagssol for beboere tun 4 på den siden. Beplantningen vil heller ikke skygge for beboere`s solside på tun 5.


Vedlegger 3 bilder hvor det er satt ned en stang med grønt på toppen for markering med forslag til en ny plass for furutreet. Er klar over at det må være grobunn, så i tillegg til å lage hull i bakken med liten gravemaskin, må det legges på ca. 3 kubikk jord som fortsetter den naturlige jordvollen.


I sin tid var det skog på Korpåsen før utbyggingen og å bevare naturlig vegetasjon er kun gjort få steder. Å plante trær i etterkant kunne vært unngått om utbyggerne hadde tatt mer hensyn til oss beboere enn en mer lettvint måte å bygge på ved å hogge ned trærne. Trær skaper trivsel.


Vennlig hilsen


Grethe Gjelstad

Mobil 93 212 810

Privat tlf. 66 90 26 33 

Ønske om topping av trær tun 5

 Jeg ønsker at de 5 furutrærne utenfor 131 a + B toppes med ca 1,5 meter. Dette fordi de da vil bre seg utover i stedet for oppover, og det vil utseendemessig bli penere når de harmonerer med de andre trærne.


Mvh Aimée Bragstad, 131 A og Ilo Ilesevic  i 131B

Ønske om felling av trær mellom tun 5 og ungdomsboligene

 NY SØKNAD OM FELLING/BESKJÆRING AV TRÆR

Søknaden gjelder området i skråningen mellom tun 5 og ungdomsboligene samt ned mot veien. Området består hovedsakelig av tett løvskog/kratt.

Det ble for ca 2 år siden hugget mye i den samme skråningen nedenfor tun 4 og nedover mot tun 5

Det søkes om å sluttføre fellingen/oppryddingen som allerede er påbegynt slik at områdene blir noenlunde like og det blir lysere og mer åpent langs gangstien som mange benytter seg av.

Det har i de siste årene vokst svært mye og tett i dette området og felling/uttynning/opprydding vil gi et lysere og åpnere inntrykk for oss som bor her.


Med vennlig hilsen


Pia Simensen

Bytte av forretningsfører

Korpåsen Boligsameie bytter forretningsfører fra 1. juli 2017. Det ble utsendt informasjon til alle seksjonseiere om dette 30.06.17. Om du ikke har mottatt e-posten, sjekk spamfilteret ditt. Skrivet som lå vedlagt, inneholder viktig informasjon. Du finner du også her: Bytte av forretningsfører