Informasjon om felleskostnader

Som dere vet overtok BSS Forvaltning som sameiets forretningsfører 1. juli 2017. Dere skal nå ha mottatt faktura for felleskostnader for juli og august på e-post, med forfallsdato den 20. i hver måned. Har dere ikke mottatt disse må dere snarest gi Elisabeth beskjed på regnskap@bssforvaltning.no eller tlf 916 57 317.

Avtalegiroavtaler med ABBL vil altså ikke lenger fungere. Hvis dere har inngått ny avtalegiroavtale i juli eller august, så vil denne først fungere fra fakturaen dere mottar i september. Det betyr at dere må betale fakturaene for juli og august manuelt i nettbanken.

Hvis du bruker avtalegiro så anbefaler vi å legge inn en beløpsgrense på godt over av hva fakturaen normalt utgjør, slik at du slipper stopp i betalingen ved endringer i avregning av strøm og gass.

I tilfelle noen foretrekker e-faktura, så jobber forretningsfører med å få dette på plass. Inntil videre må disse betale fakturaene manuelt i nettbanken.

Felleskostnadene består av 50 % fordelt likt på hver seksjon og 50 % fordelt etter leilighetens registrerte bruksareal (eierbrøk). Dette følger av vedtektene § 8, som har ligget fast siden sameiet ble etablert i 2002. På de nye fakturaene står disse to delene på hver sin linje.

I tillegg til felleskostnader blir dere fakturert for a-konto strøm, a-konto gass og service innvendig gass hver måned (gass gjelder kun for dere som har gassanlegg). Dere skal bli fakturert for faktisk forbruk totalt for året.

Forrige avregning av gass og strøm ble gjort av ABBL i juni-måned. Hvis dere ikke har fått betalt denne fakturaen ennå, så må dere nå benytte sameiets nye bankkontonummer ved betaling; 9493.05.84619, samt skrive at det gjelder avregning gass/strøm og for hvilken leilighet (gateadresse) det gjelder.