Rydding i garasjene

Styret ønsker å minne om ordensreglene punkt 5:

«[…] I garasjen skal det som hovedregel kun oppbevares kjøretøy og dekk. Skiboks, kajakk og tilsvarende kan likevel oppbevares i egnet oppheng i taket over plassen.»

Styret setter nå frist for opprydding til 1. desember 2017. Gjenværende gjenstander vil da, uten forvarsel, bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko.

Oppsummering felling og planting trær 2017

I juni ble det lagt ut sak på sameiets nettside med oppfordring til beboere om å spille inn ønsker om felling/planting av trær. Styret mottok mange ønsker, og innspill i påfølgende høringsrunde. I høst har styret gjennomført befaring og gjort vedtak i sakene. Alle som har sendt inn et ønske eller innspill skal nå ha mottatt svar på dette. Meld fra om du ikke har mottatt svar.

På bakgrunn av ønsker og innspill, har styret for inneværende periode bestemt å prioritere skjøtsel mellom Tun 1 og Tun 2, i vestre del mellom Tun 3 og Tun 4, samt arealet mellom Tun 5 og Gullhella Familiesenter. Det vil benyttes midler som i budsjettet er avsatt til skjøtsel. I tillegg vil det gjennomføres dugnad knyttet til kollen i enden av Tun 4 og i enden av Tun 1 mot øst. Dette dugnadsarbeidet vil ledes av en representant fra styret.

Iht. reguleringsbestemmelsene vil skjøtsel av flere av arealene kreve godkjenning fra Asker kommune. Dette avklares gjennom det pågående skjøtselsplanarbeidet, som er planlagt ferdigstilt høsten 2017. Følg med på nettsiden for info om dette i nær framtid. Skjøtselsplanen skal sørge for at alle behov blir ivaretatt så godt som mulig. Ønskene som har kommet er kryssende, og man vil kunne oppleve at ikke alle ønskene man har ytret blir ivaretatt, men alle skal oppleve å få noe.

Feil ved utsendelse av faktura for september

Forretningsfører opplyser om at det har oppstått en feil ved utsendelse av faktura for felleskostnader for september, vedrørende a-konto gass. Fakturaen dere mottok pr. e-post ca. kl. 16.15 i dag (11.09.17) skal ikke benyttes. Ny faktura vil bli sendt ut pr. e-post i løpet av dagen. Dere som har opprettet avtalegiro i juli eller august, vil få korrekt trekk i nettbanken.