Rydding i garasjene

Styret ønsker å minne om ordensreglene punkt 5:

«[…] I garasjen skal det som hovedregel kun oppbevares kjøretøy og dekk. Skiboks, kajakk og tilsvarende kan likevel oppbevares i egnet oppheng i taket over plassen.»

Styret setter nå frist for opprydding til 1. desember 2017. Gjenværende gjenstander vil da, uten forvarsel, bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko.