Kom med innspill til skjøtselsplanen!

Arbeidet med skjøtselsplan for Nordre Gullhella boligfelt startet opp i Gullhella huseierforening våren 2015. Reguleringsplanen for området vårt setter krav til at skjøtsel på fellesarealene skal godkjennes av kommunen før de kan utføres. Dette gjør at det tar tid fra et ønsker kommer inn, til tiltak kan utføres. Med en skjøtselsplan godkjent av kommunen, kan vi i årene som kommer skjøtte fellesarealene våre helhetlig etter denne.

Utkastet til skjøtselsplan viser hvilke rammer huseierforeningen er enige om for skjøtsel av fellesarealene. I tillegg gir planen informasjon om vanlig skjøtsel som f.eks. gressklipping og beskjæring av busker, slik at planen også kan benyttes av vaktmester eller en dugnadsgjeng som trenger råd om gjennomføring av skjøtsel.

Utkastet til plan legges nå ut på høring i de fire sameiene som tilhører huseierforeningen: Korpefaret, Korpåsen, Korpeplassen og Nordalsplassen. Alle innspill vil bli drøftet i huseierforeningen, og aktuelle innspill vil bli innarbeidet før skjøtselsplanen sendes til godkjenning i kommunen.

Utkast til plan finner du via denne linken: Skjøtselsplan utkast oktober 2017
Ønsker du heller en papirkopi, kan det lånes fra Korpåsen 39C. Det henger tre eksemplarer i en pose ved inngangsdøren i høringsperioden. Disse kan kun lånes 1 dag av gangen, og må returneres samme kveld, senest påfølgende morgen.

Innspill sendes til styret@korpasen.no senest fredag 03.11.17. Tittelfeltet må merkes «Innspill skjøtselsplan».

Gjenstående arbeider garasjetak – flytting av biler

Førstkommende fredag (06.10) vil gjenstående arbeider på garasjetakene bli utført. Alle biler som står på p-plasser UTEN tak over seg, må flyttes innen torsdag kveld kl. 18.00. Parker langs veien, og husk å benytte yttersiden av veien lengst vekk fra fortauet. Gjenstående biler vil kunne bli flyttet for eiers regning og risiko.

Det er høstferie, og vi antar noen vil være bortreist. Gjelder dette deg, ta kontakt direkte med Christine som har ansvar for oppfølgingen av flyttingen: copeders@hotmail.com