Ny leverandør av service på leilighetenes gassanlegg

Styret har i lengre tid vært på jakt etter en ny leverandør av service på det innvendige gassanlegget i leilighetene. Etter grundig overveielse har styret nå inngått avtale med Norsk Gassnett, som fra før eier og drifter den sentrale delen av gassanlegget på feltet. Dette til tross for at sameiet tidligere hatt en konflikt med dette selskapet.

Styret er trygge på at den avtalen vi nå har fremforhandlet er den beste for sameiet. Avtalen stiller langt tydeligere krav til den årlige servicen, samtidig som prisen per seksjon reduseres med omlag en tredel. Styret mener videre det er en fordel at ansvaret for begge delene av anlegget nå blir samlet.

Uavhengig av denne avtalen vil Norsk Gassnett gjennomføre en oppgradering av de utvendige gasskapene, som tar sikte på å løse de problemene vi har hatt med drift av disse og avlesing av gassen. Vi vil også gå over til individuell avlesning av gass, slik at Norsk Gassnett fakturerer den enkelte beboer direkte.

Ved problemer med gassanlegget i leiligheten skal du som før kontakte styret per epost. Dersom man ved gasslekkasje eller andre akutte hendelser skulle oppleve å ikke få fatt i styret, kan man kontakte Norsk Gassnett direkte. Utenom deres åpningstider vil man bli satt over til en døgnbemannet vakttelefon.