Årsmøte 2018

Sameiet holder årsmøte (det som før het sameiermøte) onsdag 11. april fra kl. 18:30, i auditoriet til Oslofjordmuseet i Vollen. Vi ber alle om å notere seg denne datoen.

Full innkalling med sakspapirer til årsmøtet blir sendt per epost ut innen fredag 23. mars.

Forslag til nye vedtekter
Stortinget har vedtatt ny eierseksjonslov, som trådde i kraft 1. januar 2018. Som følge av dette vil styret fremme et helhetlig forslag til nye vedtekter for årsmøtet, som skal løse en rekke problemer med dagens vedtekter og bringe vedtektene på linje med den nye loven. Forslaget kan ikke innebære vesentlige endringer i sameiets karakter, da dette ville krevd uttrykt samtykke fra alle seksjonseiere.

Styrets forslag til nye vedtekter vil bli lagt ut på høring på nettsiden i løpet av februar, slik at alle får anledning til å sende inn innspill. Så følg med på nyhetssakene fra styret.

Saker til årsmøtet
Det er ikke anledning til å fremme forslag eller saker direkte i årsmøtet. Hvis du har noe du ønsker behandlet, kan du sende et skriftlig forslag til styret innen mandag 26. februar 2018. Helst vil vi ha slike forslag på epost til styret@korpasen.no. Du kan også sende eller levere forslag til styret ved styreleder Jan Wilhelm Kavli, Korpåsen 109 B.

For at en sak skal kunne fremmes for møtet, må det inneholde et forslag til vedtak, være datert og signert av en seksjonseier. Videre vil vi gjerne ha en kortfattet skriftlig begrunnelse for forslaget. For forslag som kan medføre vesentlige økonomiske forpliktelser for sameiet, er slik begrunnelse et krav. Disse må også være utredet med et kostnadsoverslag.

Årsmøtet kan også pålegge styret å utrede saker, og å legge dem frem for årsmøtet siden.

Ta gjerne kontakt med styret på epost om du har spørsmål knyttet til en sak du vil fremme. Vi kan bistå med å formulere forslag til årsmøtet helt uavhengig av om forslaget vil ha styrets støtte.