Innkalling til årsmøte onsdag 11. april

Styret innkaller til årsmøte (sameiermøte) onsdag 11. april kl. 18.30. Selve innkallingen og de øvrige sakspapirene kan lastes ned fra linkene under:

Innkalling til årsmøte i Korpåsen boligsameie 2018
Årsberetning for 2017
Årsregnskap for 2017 – med forslag til budsjett for 2018
Revisors beretning for Korpåsen boligsameie 2017
Forslag til nye vedtekter for sameiet
Forslag til mal for avtale med ekstern styreleder
Valgkomiteens innstilling 2018

Styrets forslag til nye vedtekter

Som tidligere varslet vil styret på årsmøtet fremme forslag om nye vedtekter for sameiet. Grunnen til dette er at en ny eierseksjonslov trådde i kraft 1. januar 2018, slik at alle boligsameier i Norge må bringe sine vedtekter i henhold den nye loven.

Styret mener sameiet bør benytte anledningen å løse en rekke problemer ved dagens vedtekter, og foreslår derfor en gjennomgående revisjon. Men det er mye som skal falle på plass ved en vedtektsendring som dette. Nye vedtekter skal både:

 • klargjøre forholdet mellom seksjonseiernes og sameiets rettigheter og plikter,
 • forebygge konflikter og legge grunnlag for å håndtere dem som likevel oppstår,
 • dra nytte av de praktiske erfaringene som sameiet har gjort seg gjennom årene,
 • videreføre de vedtekstbestemmelsene som ikke kan eller ikke bør endres,
 • være tilpasset sameiets egenart og være oversiktlige og leservennlige

Styrets forslag innbærer også noen endringer ut over dem som direkte eller indirekte følger av lovendringen. Noen av de viktigste av disse er:

 • Ny formålsparagraf for sameiet
 • Ny bestemmelse om register over sameiets bruksenheter
 • Nye punkter om vedlikeholdsplan og skjøtselsplan
 • Ny taushetsplikt for styrets medlemmer og andre tillitsvalgte
 • Ny innsynsrett for seksjonseierne i styrets beslutninger og sameiets avtaler
 • Ny bestemmelse om valgkomiteen
I tillegg er det er lang rekke endringer som er klargjøringer og mindre justeringer, blant annet for å bringe utdaterte formuleringer i pakt med etablert praksis i sameiet. Forslaget innebærer ikke vesentlige endringer i sameiets karakter, eller vesentlige endringer i forholdet mellom seksjonseierne og sameiet.
Referanser til eierseksjonsloven (esl § X) og dagens vedtekter (ABBL § Y) er satt i parentes bak overskriften til hver bestemmelse, slik at man lettere kan sammenligne.
Har du innspill til styrets forslag kan du sende dem til styret innen førstkommende torsdag, altså 22. mars. Endelig forslag til nye vedtekter kommer i innkallingen til årsmøtet.

Last ned: Styrets forslag til nye vedtekter for Korpåsen boligsameie

Viktig beskjed fra valgkomitéen!

Valgkomitéen har nå startet sitt arbeid med å finne kandidater til de vervene som er på valg. Kjenner du noen som du mener kunne bidratt til å gjøre en forskjell for sameiet vårt – ta gjerne kontakt med valgkomitéen ved valgkomitéens leder: Fredrik Hedeman, Korpåsen 133B, fredrik.hedeman@gmail.com

Vi søker bl.a. nye styremedlemmer for tun 1, 2 og 5. Valgkomitéens innstilling sendes styret innen torsdag 22.mars.