Midlertidig forbud mot grilling på Korpåsen

Etter anbefaling fra Asker og Bærum Brannvesen har styret i dag innført et midlertidig forbud mot bruk av åpen ild utendørs, her under all bruk av kullgrill, engangsgrill og bålpanner. Dette gjelder både hager, balkonger og fellesarealer. Forbudet gjelder frem til brannvesenet hever brannvarselet for Asker kommune.

Unntak gjelder for bruk av gassgrill, så lenge denne er i god stand og brukes riktig. Pass særlig på at gasslangen ikke har gått ut på dato. Se produksjonsmåned på slangen. Gasslangen er trygg i inntil fem år, og kun i to år om grillen har stått lagret utendørs.