Bussholdeplassen vår holdes stengt i hele august

Ruter har satt opp oppslag om at holdeplassen Gullhella sykehjem på 290-linjen holdes stengt hele august. Dette gjelder begge retninger, både til Asker stasjon og ned til Blakstad terminal.

I denne perioden kjører bussen fra terminalen opp Blakstadmarka til Bondibru, på grunn av arbeidet i Guldolf Blakstads vei. Det er satt opp midlertidig holdeplass i svingen nede ved rekkehusene i Blakstadmarka.

For oss på Korpåsen er det kortere til holdeplassen nede ved Bondibru. Det er nylig anlagt en slakere tursti fra Bondibru og opp til Korpåsen, i stedet for den bratte opp den gamle hoppbakken. Følg de blå merkene.

Montering av bommer til tunene

Årsmøtet 2017 vedtok at det skulle settes opp bom ved innkjøringen til hvert tun. Arbeidet med oppsett av bommene vil bli påbegynt denne uken.

Det vil fortsatt være anledning til å kjøre inn på tunet ved spesielle tilfeller, som angitt i sameiets ordensregler punkt 4: Kjøring på tunet

Bommene vil være utstyrt med to låsesylindere. Den ene benyttes av utrykningskjøretøy, den andre kan du selv benytte med den originale husnøkkelen, den som også går til garasjen. Nøkkelen vil ikke kunne fjernes fra låsen, før bommen er lukket.

Dersom du har behov for å bli hentet av taxi eller lignende ved døren, anbefaler styret at du ber sjåføren komme til døren din for å hente nøkkel, slik at han/hun selv kan låse opp porten og kjøre inn.

Har du spørsmål, send e-post til styret.