Lyst til å luke?

Har du lyst til å luke litt for en god sak? På fellesarealene våre vokser det flere uønskede
arter, men det er særlig to styret gjerne vil ha hjelp til å få ryddet bort: Burot og
Kanadagullris.

Burot er en stor plage for allergikere, mens Kanadagullris er en svartelistet miljøversting. De kan lukes på samme måte: trekk stengelen rett opp uten å brekke stilken. Bruk hansker. Det er ikke så farlig om du ikke får opp hele roten.

Det du drar opp kan legges på kompostplassen ved hjørnet av fotballbanen. Styret vil sørge
for at det ikke blir spredning derfra.

Vi oppfordrer alle som har hage til å sjekke om det står Burot eller Kanadagullris i hagen.
Selv en liten plante kan spre mange frø, så vi vil gjerne ha hjelp til å få bort alt.