Har du ryddet parkeringsplassen din?

Parkeringsplassene i parkeringsanlegget skal være fri for alt annet enn kjøretøy og dekk. Dette for å redusere brannfare, og redusere sameiets forsikringsutgifter. Dette er også nødvendig for at styret nå skal kunne bestille spyling og ny oppmaling av plassene i garasjene.

Formelt er dette fastsatt i sameiets ordensregler, som er enstemmig vedtatt av årsmøtet. I punkt 5 heter det «I garasjen skal det som hovedregel kun oppbevares kjøretøy og dekk. Skiboks, kajakk og tilsvarende kan likevel oppbevares i egnet oppheng i taket over plassen.» 

Styret har minnet om dette tidligere, men vi ser at det er mange som fremdeles bruker parkeringsplassen sin som bod. Vi setter derfor nå ny frist for opprydding til 1. desember 2018. Etter dette vil gjenværende gjenstander bli fjernet for seksjonseiers regning og risiko.

Er røykvarslerne dine i orden?

Seksjonseierne må selv ta ansvar for at røykvarslerne i deres leilighet er i orden.

Sameiets seriekoblede røykvarslere er koblet til strømnettet. De er også utstyrt med et 9-volts batteri i tilfelle strømbrudd. Når det er tid for å skifte dette gir varsleren et lite pip med 40 sekunders mellomrom. Varsleren krever et alkalisk 9-volts batteri av beste kvalitet. Bruksanvisning for skifte av batteri finner du her.

Husk også å sjekke at brannslukningsapparat og brannslange er i orden. Les mer om brannsikkerhet hos Asker og Bærum Brannvesen.