Mangler du nøkkel til bommen eller garasjen?

Dersom det er behov for en ekstra nøkkel til bommen eller garasjen kan du nå bestille opp dette. Nøkkelen som bestilles opp går ikke til inngangsdøren og du trenger heller ikke å oppgi nøkkelnummer dersom du har gått over til kodelås på inngangsdøren din.

Bestilling gjøres på vanlig måte ved å sende e-post til styret. Oppgi at det gjelder bom eller garasje, samt hvilket tun det gjelder for. Navn og adresse må oppgis ved bestilling. Vi minner om at bommen må lukkes for å få ut nøkkelen. Har du glemt nøkkelen i bommen, send e-post til styret.

Har du husket å merke sykkelen din?

Fra og med i høst skal alle sykler som står i de felles sykkelbodene i  garasjene alltid være merket med navn og adresse. Sykler som ikke er merket vil bli kjørt bort. Det samme gjelder ting som ikke hører hjemme i denne boden. Se nye oppslag på døren til sykkelbodene.

Frist for å merke syklene er 1. desember. Etter dette vil umerkede sykler bli kjørt bort.

Reparasjon av tak

Det foregår for tiden reparasjon av takene med nye takstein. Sperrebånd er satt opp for å sikre områdene det arbeides med. Det er Sigurd Fossli AS gjennomfører utbedring og reparasjon, og arbeidet skal være ferdigstilt i utgangen av november.

 

 

 

 

Bussholdeplassen holder stengt fra 12. november

Ruter har satt opp oppslag om at holdeplassen Gullhella sykehjem på 290-linjen holdes stengt fra 12. november til 2. desember. Dette gjelder begge retninger, både til Asker stasjon og ned til Blakstad terminal.

I denne perioden kjører bussen fra terminalen opp Blakstadmarka til Bondibru, på grunn av arbeidet i Guldolf Blakstads vei. Det er satt opp midlertidig holdeplass i svingen nede ved rekkehusene i Blakstadmarka.

For oss på Korpåsen er det kortere til holdeplassen nede ved Bondibru. Det er nylig anlagt en slakere tursti fra Bondibru og opp til Korpåsen, i stedet for den bratte opp den gamle hoppbakken. Følg de blå merkene.