Har du husket å merke sykkelen din?

Fra og med i høst skal alle sykler som står i de felles sykkelbodene i  garasjene alltid være merket med navn og adresse. Sykler som ikke er merket vil bli kjørt bort. Det samme gjelder ting som ikke hører hjemme i denne boden. Se nye oppslag på døren til sykkelbodene.

Frist for å merke syklene er 1. desember. Etter dette vil umerkede sykler bli kjørt bort.