Pass på barna ved snøhaugen!

Fra og med denne sesongen kan barn ikke leke på, i eller ved oppmåkte snøhauger uten at det står en voksen og passer på. Dette for å redusere risikoen for tragiske ulykker ved måking.

Denne sesongen vil måking og strøing bli utført av Vethe Maskin AS. Foran garasjeportene og på garasjetakene skal det bli måkt før kl. 07.00, mens tunene og gangveier som hovedregel måkes mellom kl. 07.00 og 14.00.

Spørsmål eller tilbakemeldinger på måking eller strøing skal rettes til styret på epost, og ikke til Vethe Maskin.