Oppgradering av billading

Kapasiteten på ladesystemene er i de fleste garasjene overskredet og for å ha strøm nok til nåværende og framtidig behov blir alle laderne knyttet opp i et felles system for laststyring og online avlesning/fakturering. Det blir samtidig også «ryddet opp» i systemet med tanke på standardisering. Ørnulf Wiig AS starter i disse dager på dette oppdraget som forventes å ta ca to uker. I denne perioden er det risiko at det på dagtid kan bli noen driftsforstyrrelser på ladesystemene.