Bytte av terrassetak i plast

Til seksjonseiere som har terrassetak i plast som er skadet:

Det er planer om å starte arbeidet med å bytte ut terrassetakene i plast som er skadet. Dersom du har skade på taket, enten hull eller andre skader – så setter vi pris på om du melder fra til styret innen søndag 27. oktober.

Oppgi navn, tlf nr og hus nr i svaret til oss per e-post: styret@korpasen.no

Hilsen oss i Styret

Utsatt: Informasjonsmøte 22/10

Informasjonsmøte er utsatt!

Grunnet at det i de siste dagene har kommet frem ny data må vi diskutere behandlingen av strømmen videre.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Hilsen Styret

Styret har i lang tid arbeidet med avvikling av felles avlesning av strøm i sameiet og overgang til individuell måling med automatiske strømmålere. Dette arbeidet er blitt langt mer komplisert og kostbart enn hva som tidligere har vært antatt.

Styret finner det derfor tvingende nødvendig å legge problemstillingene frem for alle seksjonseiere på et informasjonsmøte den
22. oktober i Oslofjordmuseet.

Møtet arrangeres i samarbeid med Korpefaret Boligsameie, som har de samme utfordringer som oss. På møtet vil Hafslund og vårt konsulentfirma ECT delta.

ALLE seksjonseiere oppfordres til å møte!!

Agenda

  1. Åpning, velkomst til beboere og presentasjon av gjester fra ECT og Hafslund Nett
  2. Gjennomgang av historikk vedr. avvikling av fellesavlesning av strøm og overgang til individuell automatisk strømavlesning med smartmålere.
  3. Styrets vurderinger, konsulentbistand, møter, tekniske-, lov og forskriftsmessige, samt juridiske vurderinger. Finansiering.
  4. Spørsmål
  5. Styrets konklusjon og vedtak.

(NB! Dette er et informasjonsmøte, ikke et sameiemøte).