Informasjonsmøte 22/10

Styret har i lang tid arbeidet med avvikling av felles avlesning av strøm i sameiet og overgang til individuell måling med automatiske strømmålere. Dette arbeidet er blitt langt mer komplisert og kostbart enn hva som tidligere har vært antatt.

Styret finner det derfor tvingende nødvendig å legge problemstillingene frem for alle seksjonseiere på et informasjonsmøte den 22. oktober i Oslofjordmuseet. (Tidspunkt vil bli meddelt senere).

Møtet arrangeres i samarbeid med Korpefaret Boligsameie, som har de samme utfordringer som oss. På møtet vil Hafslund og vårt konsulentfirma ECT delta.

ALLE seksjonseiere oppfordres til å møte!!
Ytterligere informasjon vil bli sendt ut i forkant av møtet.