Gasskontroll og nye fjernavleste forbruksmålere

Alle leiligheter med gass har nå fått gjennomført den årlige gasskontrollen og service av gasspeisen. Nytt av året er at det er installert automatiske forbruksmålere i de utvendige gass-skapene. Det betyr at vi ikke lenger behøver å lese av og rapportere gassmålerstand slik som tidligere. Dette gjøres ved fjernavlesing av Norsk Gassnett.

De som ønsker å ha jevnlig kontroll over sitt forbruk, kan enkelt gjøre dette selv. De nye målerne har blank skjerm (intet synlig ) når du åpner skapet ute. Måleren har tre knapper på høyre side. Du trykker hardt på den midterste GRØNNE knappen og får så opp en rekke tall som dernest forsvinner og erstattes av ditt forbruks tall i kbm. Merk det er 3 desimaler bak forbruket, disse tas ikke med. Over forbrukstallet står bokstaven T.

I forbindelse med skiftet av målerne kan det forekomme at noen får en avregning etter målerstanden på disse, dersom det er noe forbruk av betydning siden forrige avregning. For de nye målerne vil det komme avregning 3 ganger i året, første gang ved årskiftet. Normal utsendelse av faktura 2-3 uker etter avlesning.

Informasjon om gasspeisen og gassmåling er også lagt ut her på våre sider: Gasspeis

Mvh
Styret

Flytting av hengere for vinteren

Parkeringsplassen er et fellesområde som i hovedsak skal benyttes som gjesteparkering. Slik det er nå vil tilhengerne utgjøre en ulempe for brøyting og tilgjengelige parkeringsplasser på vinteren. Tilhengere som nå er plassert på fellesområder risikerer å bli skadet ved brøyting og vil risikere å oppta plass for biler.

Styret anmoder seksjonseiere som har tilhenger om å plassere de på motsatt side av parkeringsplassen mellom tun 4 og tun 5. På det flate området ned mot skogen der stien til starter.

Ta kontakt med styret om du er usikker på hvor denne plasseringen er.

Mvh Styret

Tilsyn av gass- og brannvarslingsutstyr

Det har den siste tiden kommet informasjon til seksjonseiere om ulike kontroller innen brannvarslings- og gassutstyr.

Det vil i år bli gjennomført ettersyn og kontroll av gass- og brannvarslingsutstyr i alle seksjoner/boliger. Det er i år både kontroller fra Asker kommune og interne kontroller i regi av styret i Korpåsen Boligsameie med Norsk Gassnett og Boligbrann AS (Gownes AS). Slike ettersyn er sameiet lovmessig pålagt og det er styrets forpliktelse å sørge for at det gjennomføres.

Følgende kontroller vil bli gjennomført:

  1. Kontroll av utvendig og innvendig gassanlegg (inkl. peis), utføres av Norsk Gassnett
  2. Kontroll av brann- og varslingsutstyr, inkl peis, utføres av Asker og Bærum Brannvesen (Asker kommune)
  3. Ettersyn og kontroll av brannvarslings- og slukkingsutstyr, utføres av Boligbrann AS (Gowens AS)

Kontrollene kom dessverre ganske tett på hverandre og med informasjon tett på aktuell dato for gjennomføring. Vi ber om forståelse for at dette må gjennomføres, men skal sørge for bedre koordinering ved neste gjennomføring.

Mvh

Styret