Gasskontroll og nye fjernavleste forbruksmålere

Alle leiligheter med gass har nå fått gjennomført den årlige gasskontrollen og service av gasspeisen. Nytt av året er at det er installert automatiske forbruksmålere i de utvendige gass-skapene. Det betyr at vi ikke lenger behøver å lese av og rapportere gassmålerstand slik som tidligere. Dette gjøres ved fjernavlesing av Norsk Gassnett.

De som ønsker å ha jevnlig kontroll over sitt forbruk, kan enkelt gjøre dette selv. De nye målerne har blank skjerm (intet synlig ) når du åpner skapet ute. Måleren har tre knapper på høyre side. Du trykker hardt på den midterste GRØNNE knappen og får så opp en rekke tall som dernest forsvinner og erstattes av ditt forbruks tall i kbm. Merk det er 3 desimaler bak forbruket, disse tas ikke med. Over forbrukstallet står bokstaven T.

I forbindelse med skiftet av målerne kan det forekomme at noen får en avregning etter målerstanden på disse, dersom det er noe forbruk av betydning siden forrige avregning. For de nye målerne vil det komme avregning 3 ganger i året, første gang ved årskiftet. Normal utsendelse av faktura 2-3 uker etter avlesning.

Informasjon om gasspeisen og gassmåling er også lagt ut her på våre sider: Gasspeis

Mvh
Styret