3 % økning av felleskostnadene

Felleskostnadene justeres hvert år i henhold til prisindeksen. Det blir derfor en økning med 3 % fra 1. januar 2020. Felleskostnadene dekker alt normalt innkjøp av varer og tjenester til drift og vedlikehold.