En liten oppsummering av året

Det har vært flere saker for styret i år og vi ønsker å dele med dere noen av de viktigste sakene.

Garasjeanlegget

Ladenettverk
Alle ladestasjonene er koblet opp i et nettverk slik at avlesning av forbruket lastes direkte opp i datasystemet til forretningsføreren vår BBS. Kvaliteten på avregningen løftes derved til et høyere nivå. For å ha nok strøm til alle er det nå montert dynamisk laststyring, og dette vil medføre at noen vil oppleve at det tar lenger tid å lade. Oppgraderingen til dynamisk laststyring belastes både nye og gamle brukere av ladestasjonene, i tillegg til et bidrag fra Fylkeskommunen som dekker ca ¼ del.

Lys og skilting
Det har blitt montert bedre lys i trappeoppgangene ved garasjene og ute på veggen over informasjonstavlene. Det er også bestilt skilt for merking av seksjonsnummer til alle garasjeplasser. Disse vil monteres på nyåret.

Salg av garasjeplasser
Styret forbereder salg av to garasjeplasser og tar sikte på å gjennomføre også dette på nyåret.

Infrastruktur

Elektro
Avvikling av felles måling/distribusjon: Et komplisert prosjekt som skal gjennomføres i henhold til pålegg fra NVE. Styret kom ikke i mål med dette i 2019, med arbeidet fortsetter i 2020. Det er utpekt en referansegruppe for styret i denne saken.

Vann og avløp
Trykkregulering: Det er ingen trykkregulering av tappevannet på Korpåsen. Det er grunnen til at flere opplever høyere trykk i blandebatteri på kjøkken og bad enn det som er normalt. Styret har derfor engasjert en VA-konsulent som vil komme med sine anbefalinger i løpet av kort tid. Styret vil så forespørre aktuelle rørleggerfirmaer, og tar sikte på at prosjektet blir ferdig i løpet av 2020.

Gass
I forbindelse med årets service ble det montert gassmålere for fjernavlesning. Norsk Gassnett leser nå av forbruket via oppkoblet nettverk.

Bygningsmassen

 1. Råtne håndløpere på utvendige trapper er skiftet ut.
 2. Takrenner og snøfangere er skiftet på tun 5.
 3. Franske terrassedører er skiftet der det var behov.
 4. Etablert tak over to nødutganger til garasjene.
 5. Gjennomført befaring innen andre prioriterte felter
  1. Bytting av tak av plast.
  2. Gjennomgang av kaldloft
  3. Lekkasjer i utvendige boder
  4. Gass og branntilsyn

Planlegging av vedlikehold i 2020

For første gang har vedlikeholdsplanen, som har vært under arbeide flere år, blitt benyttet som verktøy for planlegging av vedlikehold og budsjettering. Dette vil være et viktig verktøy i årene fremover for å sikre forutsigbarhet til nødvendige investeringer.

Godt nytt år til alle seksjonseiere og beboere!

Mvh
Styret