Oppfordring til beboere

Mange er hjemme om dagen med barn, har hjemmekontor og noen er muligens i karantene. Vi ber beboere om hjelpe til med å forebygge smitte og hjelpe hverandre om det er behov for det.

Vi har flere felles kontaktpunkter på Korpåsen, som ved søppelområder, garasje, tunport osv. Vi oppfordrer til god håndhygiene etter Folkehelseinstituttets råd og bruk av hansker kan også være lurt.

Dersom noen trenger hjelp med handling av mat eller er i risikogruppen og ikke ønsker å gå ut, ta kontakt med oss i styret eller gjerne en nabo for hjelp. Det er også tilbud fra flere i Facebook-gruppene «Gullhella Vel» og «Vi som bor på Korpåsen /Korpefaret».

Ta godt vare på hverandre.

Mvh
Styret

To parkeringsplasser selges

Ønsker du å kjøpe en ekstra parkeringsplass? Meld din interesse innen 1. april 2020.

På årsmøtet for Korpåsen Boligsameie i 2018 ble det vedtatt at to parkeringsplasser som tilhører sameiet, skulle forberedes for salg. Det gjelder en carport på Tun 2 og en garasjeplass på Tun 3. Nå er vi i gang med å innhente interessenter blant seksjonseiere for å kjøpe disse to plassene. Se vedlagte skisser som viser plasseringen av parkeringsplassene.

Skissene av parkeringsplassene

Tun 2 Carport

Tun 3 Garasjeplass

Salgsprosessen
Salget vil bli gjennomført i to trinn:

  • Først må den som kan være interessert i å kjøpe en av parkeringsplassene melde fra om dette til styret pr e-post.
  • Deretter vil styre invitere interessentene til en budkonkurranse. Det kommer en egen e-post om budkonkurransen etter fristen har utløpt.

Ta kontakt med styret om du har spørsmål om salget.

Frist for å melde din interesse for kjøp av parkeringsplass er 1. april 2020.

Send e-post til styret på følgende adresse: styret@korpasen.no

Jeg kan være interessert i å kjøpe (velg alternativet du er mest interessert i, svaret er ikke bindende):
Garasjeplassen på Tun 3 (sett kryss): __
Carporten på Tun 2 (sett kryss): __

Mvh
Styret