To parkeringsplasser selges

Ønsker du å kjøpe en ekstra parkeringsplass? Meld din interesse innen 1. april 2020.

På årsmøtet for Korpåsen Boligsameie i 2018 ble det vedtatt at to parkeringsplasser som tilhører sameiet, skulle forberedes for salg. Det gjelder en carport på Tun 2 og en garasjeplass på Tun 3. Nå er vi i gang med å innhente interessenter blant seksjonseiere for å kjøpe disse to plassene. Se vedlagte skisser som viser plasseringen av parkeringsplassene.

Skissene av parkeringsplassene

Tun 2 Carport

Tun 3 Garasjeplass

Salgsprosessen
Salget vil bli gjennomført i to trinn:

  • Først må den som kan være interessert i å kjøpe en av parkeringsplassene melde fra om dette til styret pr e-post.
  • Deretter vil styre invitere interessentene til en budkonkurranse. Det kommer en egen e-post om budkonkurransen etter fristen har utløpt.

Ta kontakt med styret om du har spørsmål om salget.

Frist for å melde din interesse for kjøp av parkeringsplass er 1. april 2020.

Send e-post til styret på følgende adresse: styret@korpasen.no

Jeg kan være interessert i å kjøpe (velg alternativet du er mest interessert i, svaret er ikke bindende):
Garasjeplassen på Tun 3 (sett kryss): __
Carporten på Tun 2 (sett kryss): __

Mvh
Styret