Vårfeiing i morgen og fredag – biler må flyttes

Styret minner om at biler må flyttes før vårfeiingen i morgen torsdag 16. april – fredag 17. april. Vårfeiingen har oppstart ca. kl. 09.00. Sørg for å flytte unna biler, tilhengere og annet som er til hinder på garasjetakene, i god tid før oppstart, slik at resultatet av feiingen blir best mulig. Det vil ikke bli feid inne i garasjene, så her kan bilene bli stående. Biler kan plasseres på andre siden av veien ut mot skogen.

Vårfeiing 16. – 17. april

Vårfeiing blir gjennomført torsdag 16. april og fredag 17. april. Sørg for å flytte unna biler, tilhengere og annet som er til hinder på garasjetakene, i god tid før oppstart kl. 09.00, slik at resultatet av feiingen blir best mulig. Det vil ikke bli feid inne i garasjene, så her kan bilene bli stående. Biler kan plasseres på andre siden av veien mot skogen.

Vi minner også fortsatt om at det gjenstår noe raking av grus på gressplener. Spesielt tun 3 har behov for noe mer arbeid på gressplenene. Da får vi med oss dette når de starter feiingen. Grusen kan feies i mindre hauger for at feiebilen skal få det med seg.

Tusen takk!

Mvh
Styret

Utskifting av strømmålere

Selv om ikke alt er avklart med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) når det gjelder vårt private nett i Korpåsen Boligsameie, vil det om kort tid bli igangsatt arbeid med å skifte ut våre målere til de nye automatiske målerne som myndighetene har besluttet skal anvendes.

I den forbindelse må kundeforholdet overføres fra sameiet til den enkelte seksjonseier. Alle seksjonseiere må fylle ut skjemaet med navn, adresse. fødselsdato. e-postadresse, telefon og signatur. Skjemaet vil bli distribuert i postkassene deres om kort tid, og må leveres utfylt senest 13.april til styremedlemmene i postkassene (Bjørnstad 23b, Daltveit 35c, Solheim 73b, Ellefsen 117c eller Midtgaard 139a). Det er først når ny måler er installert, og seksjonseieren er registret som strømkunde at det vil bil mulig å inngå individuelle avtaler med ny strømleverandør

Installasjon av nye målere vil bli utført av installatør på vegne av Elvia AS (tidl. Hafslund). Samtidig vil sameiets avtalepartner Ørnulf Wiig Installasjon fjerne laststyringsenhetene som ikke lenger har noen funksjon fra sikringsskapene.

Klargjøring for AMS målere er obligatorisk og må utføres alle boliger!

  • Arbeid med melding
  • Ombygging i sikringsskap i leilighet. Fjerning av overstyring for VVB og varmekabel. Flytting av jordfeilbryter

Pris kr 1400 + mva pr leilighet.

Vi oppfordrer til oppgradering av sikringsskapet i leiligheten da det skal gjøres en større jobb i skapet likevel.

Opsjon 1 – Overspenningsvern
Vi anbefaler installasjon av overspenningsvern i alle fordelingene for å sikre mot overspenninger og transienter i nettet. Overspenningsvern er et krav i nye anlegg. Dette kan utføres for kr 1500 + mva pr stk ved utførelse samtidig med klargjøringen. www.elsikkerhetsportalen.no/sikringsskap/overspenningsvern/

Opsjon 2 – Jordfeilautomater på alle kurser
Vi anbefaler utskifting av alle kurssikringer til jordfeilautomater for bedret sikkerhet mot brann og personskader. Jordfeilbryter på alle kurser er et krav i nye anlegg. Dette kan utføres for kr 3000 + mva pr anlegg med inntil 6 enfasekurser. Tillegg kr 400 + mva pr kurs utover 6.
www.elfag.no/derfor-trenger-du-en-jordfeilbryter/

Styret har fått endel tilbakemeldinger vedrørende usikkerhet om hva som bør velges hvis man ønsker å oppdatere sikringsskapet til de nyeste krav.Styret krever kun at den gamle laststyringensheten som ikke har noen funksjon lenger, fjernes fordi denne har i noen tilfeller ført til varmgang og branntilløp i skapet.

Når dette gjøres i forbindelse med installasjon  av AMS målere, så er det et tilbud som medfølger,  nemlig obsjon 1 (overspenningsvern) og/eller obsjon 2 (jordfeilautomater på hver enkel kurs).Dette er valgfritt, men om det skal velges kun ett av alternativene, så gir obsjon 2 (jordfeilautomater) høyeste sikkerhet.

Mvh
Styret

En annerledes dugnad

I år vil vi ha en litt annerledes dugnad for å unngå at vi samles flere sammen. I år ber vi om at alle gjør litt hver når de har anledning. Vi setter i gang allerede nå i påsken siden snøen er borte.

Det henges opp en en oppgaveliste i glassmonteren på hvert tun med oppgaver som må gjøres. Vi oppfordrer beboere til å gjøre en oppgave hver, og når en oppgave er gjort stryker du den ut.

Spesielt viktig er det å få kostet grus fra gressplenene og over på asfalten, slik at dette blir hentet uken etter påske når feiebilen kommer. Grusen kan feies i mindre hauger for de må jevnes ut igjen for at feiebilen skal få det med seg.

Dugnadsoppgavene er som følger:
– Rake grus fra gressplener og ut på asfalt
– Luke ugress rundt boder og langs kanter
– Plukke søppel fra fellesområder rundt tunet
– Koste/spyle søppelrommet
– Fjerne grus og blader fra ristene ved garasjeporten
– Rydde sandkasse
– Rydde i sykkelbod
– Sjekke at bod- og søppelromslåser er i orden

Vi oppfordrer også alle til å rydde eget område, både utenfor egen bolig og på biloppstillingsplass.

Ta kontakt med tunkontakten ved ditt tun om du har spørsmål til oppgavene eller annet rundt dugnadsarbeidet.

Tusen takk for at dere bidrar.

Mvh
Styret