Utskifting av strømmålere

Selv om ikke alt er avklart med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) når det gjelder vårt private nett i Korpåsen Boligsameie, vil det om kort tid bli igangsatt arbeid med å skifte ut våre målere til de nye automatiske målerne som myndighetene har besluttet skal anvendes.

I den forbindelse må kundeforholdet overføres fra sameiet til den enkelte seksjonseier. Alle seksjonseiere må fylle ut skjemaet med navn, adresse. fødselsdato. e-postadresse, telefon og signatur. Skjemaet vil bli distribuert i postkassene deres om kort tid, og må leveres utfylt senest 13.april til styremedlemmene i postkassene (Bjørnstad 23b, Daltveit 35c, Solheim 73b, Ellefsen 117c eller Midtgaard 139a). Det er først når ny måler er installert, og seksjonseieren er registret som strømkunde at det vil bil mulig å inngå individuelle avtaler med ny strømleverandør

Installasjon av nye målere vil bli utført av installatør på vegne av Elvia AS (tidl. Hafslund). Samtidig vil sameiets avtalepartner Ørnulf Wiig Installasjon fjerne laststyringsenhetene som ikke lenger har noen funksjon fra sikringsskapene.

Klargjøring for AMS målere er obligatorisk og må utføres alle boliger!

  • Arbeid med melding
  • Ombygging i sikringsskap i leilighet. Fjerning av overstyring for VVB og varmekabel. Flytting av jordfeilbryter

Pris kr 1400 + mva pr leilighet.

Vi oppfordrer til oppgradering av sikringsskapet i leiligheten da det skal gjøres en større jobb i skapet likevel.

Opsjon 1 – Overspenningsvern
Vi anbefaler installasjon av overspenningsvern i alle fordelingene for å sikre mot overspenninger og transienter i nettet. Overspenningsvern er et krav i nye anlegg. Dette kan utføres for kr 1500 + mva pr stk ved utførelse samtidig med klargjøringen. www.elsikkerhetsportalen.no/sikringsskap/overspenningsvern/

Opsjon 2 – Jordfeilautomater på alle kurser
Vi anbefaler utskifting av alle kurssikringer til jordfeilautomater for bedret sikkerhet mot brann og personskader. Jordfeilbryter på alle kurser er et krav i nye anlegg. Dette kan utføres for kr 3000 + mva pr anlegg med inntil 6 enfasekurser. Tillegg kr 400 + mva pr kurs utover 6.
www.elfag.no/derfor-trenger-du-en-jordfeilbryter/

Styret har fått endel tilbakemeldinger vedrørende usikkerhet om hva som bør velges hvis man ønsker å oppdatere sikringsskapet til de nyeste krav.Styret krever kun at den gamle laststyringensheten som ikke har noen funksjon lenger, fjernes fordi denne har i noen tilfeller ført til varmgang og branntilløp i skapet.

Når dette gjøres i forbindelse med installasjon  av AMS målere, så er det et tilbud som medfølger,  nemlig obsjon 1 (overspenningsvern) og/eller obsjon 2 (jordfeilautomater på hver enkel kurs).Dette er valgfritt, men om det skal velges kun ett av alternativene, så gir obsjon 2 (jordfeilautomater) høyeste sikkerhet.

Mvh
Styret